Wing Chun Resmi Sitesi

Grand Master Ip Man

ipman3SON USTA IP MAN

Grandmaster Ip Ching Tarafından Yazılmıştır

Rahmetli babam Grandmaster (büyük usta) Ip Man (Yip Man), 1949 yılında Hong Kong’a geldikten sonra Wing Chun sanatını aktif olarak tanıttı. 22 yıl gibi kısa bir sürede (1950-1972), Wing Chun sanatı Hong Kong, Macau ve Taiwan’da gelişti. Daha da fazlası, Wing Chun sanatının tohumları dünya geneline yayıldı ve geçerli bir sanat olarak dünyanın önemli ülkelerinde yerini aldı.

Hayatı boyunca Leung Sheung, Ip Bo-ching, Chiu Wan, Bruce Lee, Lok Yiu, Chui Sheungtin, Wong Shun-leung gibi kusursuz öğrenciler yetiştirdi ve onlar Grandmaster Ip’in Wing Chun sanatını daha da geliştirmek isteğini miras olarak aldılar. Bu yüzden Grandmaster Ip, öğrencileri tarafından en yüksek saygı derecesinde tutuldu ve ortak görüş olarak öldükten sonra “Wing Chun sanatının Grandmaster’ı” olarak övgüyle andılar (Rahmetli babam hayatında hep alçakgönüllü ve öngörülü oldu ve hiçbir zaman kendisinin Wing Chun sanatının Grandmaster’ı olduğunu veya herhangi bir okulun lideri olduğunu iddia etmedi. Bu olaydan Wing Chun okulunun lideri olabilmek için rekabet eden benzer öğrencileri uyarmak için söz ettim.). Rahmetli babam, yine de bu ünvanı utanmışlık duymadan kabul edebildi.

Rahmetli babam Foshan’da, Krallık Hanedanı’nın bitiminde doğdu. Foshan, Guangdong taşra bölgesinin Zheyleng Deltası’nın en refah bölgesinde yer almaktaydı ve kara ile deniz taşımacılığının merkeziydi. Eski çağlarda, Çin’in en önemli tarihi kasabalarından biri olarak bahsedilirdi. Endüstri ve ticaret, özellikle el sanatları ticareti, öteden beri başarılı oldu ve halk sakin ve huzurlu bir hayat sürdü. Sonuç olarak, kültür ve sanat tam anlamıyla gelişti ve Çin dövüş sanatı, Çin’in geleneksel kültür ve sanatının bir parçası olduğu için, dövüş sanatlarını öğrenmek eğilimi de çok popülerdi. Güney Okulu’nun en tanınmış ustaları, örneğin Wong Fai-hung, Cheung Hung-shing, Leung Chan, Lueng Siu-ching vb. Foshan’lıydılar. Grandmaster Ip de bu dönemlerde doğdu ve Çin dövüş sanatlarına çok düşkündü. Yeteneği ve sabrı ünlü eğitmenlerin desteğiyle birleşince (başlangıçta Chan Wah-shun ve sonra Leung Chan’ın oğlu Leung Pik), Grandmaster Ip’in başarısı çok konuşuldu.
Hong Kong’a 1962′de geldim ve babamın Wing Chun ile ilgili öğretilerini izlemeyi sürdürdüm. Sonra babam 1972′de ölene kadar, Wing Chun öğretiminde O’na yardım ettim. O’nun öğretim şeklinden çok şey öğrendim. Bazı noktalara değinmek istiyorum. Benim Grandmaster’ın öğretim şeklinden öğrendiğim şeyleri umarım tüm Wing Chun öğrencileri öğrenir ve çalışırlar.

Grandmaster, yetenek seçimine çok önem verirdi. O her zaman “Merak etmeyin, bir öğretmen seçmek bir öğrenci için zordur. Fakat bir öğrenci seçmek, bir öğretmen için çok daha zordur” derdi. Böyle bir düşünceye sahip olmak, dövüş sanatını hayat felsefesi olarak gören birisi için olağanüstü bir şeydi. Bu, o kişinin davranışlarında ciddi olduğu ve eğitim verdiği öğrencilerine karşı sorumlu olduğu anlamına gelir. Hayatı boyunca Grandmaster, ne bir isim levhası astı, ne de herhangi bir reklam yaptı. Bunun amacı sadece, doğru öğrenci bulabilme faaliyetini koruyabilmekti. Grandmaster bu prensibine geçen 20 yılda sıkı sıkıya bağlı kaldı. Bir hayat felsefesi olarak dövüş sanatını öğreten birisi için bu övgüye değerdi.

Wing Chun, herhangi bir araç kullanmaksızın, pratik, kolay ve direkt bir dövüş sanatıdır. Grandmaster, yeni öğrencilerin temel eğitimlerine çok önem verirdi. Onlara Siu Lim Tau’yu öğrettiği zaman, onları olabildiğine dik durma, belin düzenlenmesi gibi konularda hiçbir zaman doğru yolu öğrenmeleri için zorlamadı. Öğrenciler Grandmaster’larının isteklerine uymaları gerektiğini kendileri anladıktan sonra, Grandmaster yeni bir konu anlatmaya başlardı. Grandmaster asla baştan savma yöntemiyle eğitim vermezdi. Bu aslında, Grandmaster’ın isteklerine ulaşmak için çok çalışanlar için bir ödüldü.

Grandmaster’ın öğretim yönteminin bir başka özelliği de, öğrencileri doğal yeteneklerine göre eğitmekti. O, ilk önce öğrencilerinin benimseme gücünü, kültürel becerilerini, eğitim standartlarını, fiziki dayanıklılıklarını, karakterlerini ve zihinlerini analiz ederdi. Sonra her öğrencinin benimseme kapasitesinden ve öğrenme yeteneğinden emin olmak için, bireylerin çeşitli ihtiyaçlarına göre öğretim yolu ve mantığını öğretirdi.
Öğretim sürecinde Grandmaster, serbest dövüş konusunda da pek çok önemli ayrıntıyı yerleştirmeye çalışmaktadır. Hedef, öğrencileri Wing Chun’u severek ve ona güvenerek eğitmekti.

Grandmaster, gençliğinde gelişmiş bir eğitim aldı. Ayrıca modern bilimsel bilgileri elde etmeye, öğrenmeye devam etti. Bu yüzden, Wing Chun sanatının kurallarını açıklamak için mekaniksel ve matematiksel gibi modern teknolojik bilgileri kullanabildi ve kullandırabildi. Grandmaster, Beş Element, Sekiz Diyagramı ve doğal destek gibi anlaşılması zor kelimelerden bile vazgeçebildi. Bu, Wing Chun sanatının sadeleşmesini ve daha kolay anlaşılmasını sağladı. Bu aynı zamanda, böyle yüksek standartlara ulaşmayı başarmanın sırlarından biriydi. Grandmaster, “Ben, bana olağanüstü yetenekler öğreten veya dövüş sanatında eşsiz hareketler gösteren bir dahi tanıdım” diyen birisine hep şüpheyle baktı. Çünkü O’nu kıskanan ve çekemeyen insanların bu oyuna başvurduklarını biliyordu. O, bu tarz insanların, öğrendikleri şeyler konusunda kendilerine güvenleri olmadığını ve dövüş sanatı kurallarını iyi idrak edemeyeceklerini düşünüyordu. O sadece, bu tarz şüpheli hikayeler anlatarak insanların böyle davranışlar içine girmelerine neden olan kişileri önlemeye çalışıyordu. Bu tarz insanların, dövüş sanatını öğrenmek konusunda ortaya attıkları uydurma ve ispatlanmamış yöntemler yüzünden başarısız olmaya mahkum olduklarına inanırdı.

Grandmaster’ın dövüş sanatını öğretmekle ilgili sırları, sadece yukarıda bahsedilenlerle sınırlı değildi. Fakat dövüş sanatının ve özellikle Wing Chun’un benzer öğrencilerinin gelecekte çok daha anlamlı ayrıntılar keşfedeceklerini ümit ediyordu.

Wing Chun Resmi Sitesi
Duyurular
Anonim

Manalı bir sessizlik, daima manasız sözlerden daha iyidir.

Sifu Murat Kaplan

Biri hakkında konuşurken, o kişinin hemen arkanızdan duruyor ve kendisi hakkında sizin söylediklerinizi dinliyor olduğunu düşünün; ve ona göre konuşun. Sözlerinizin değiştiğini göreceksiniz.

Savaş Sanatları Deyişi

Sanat onu uygulayan kişi kadar iyidir.

Savaş Sanatları Deyişi

Bir savaş sanatında ustalığa erişen kişinin bu ustalığı, onun tüm hareketlerine yansır.

Wing-Chun Deyişi

Eğitime ilk başlayan değil, sabır, sadakat, beceri ve süreklilik ile başarıyı elde eden kişi sıralamada önce gelir.

Wing-Chun Deyişi

Tan-Sao, Bong-Sao, Fok-Sao, Wu-Sao, ve Huen-Sao; pratikle ve çalışmayla mükemmelleşirler.

Wing-Chun Deyişi

İçte Chi`yi geliştirmek için dışarıdan tendonları kemikleri ve kasları geliştirmek gerekir.

Savaş Sanatları Deyişi

Savaş sanatları şiddet ve başkalarını düzeltmek için değil; barış (huzur) ve kendi zihin ve ruhuna çeki düzen vermek içindir.

Bruce Lee

Keşke savaş sanatları ustaları – ve uygulayıcıları – farklı dekoratif dallar, çiçekler ve yapraklarıyla ilgilenmekten çok o sanatların kökleriyle ilgilenseler.

Wing-Chun Deyişi

Vurmak için fazla hevesli olma. Vurmaya da korkma. Kim darbe almaktan korkarsa sonunda darbe alacaktır unutma.

Wing-Chun Deyişi

Güç eklemlerden, kuvvet ise topuklardan/yürüyüş becerisinden doğar.

Wing-Chun Deyişi

Aynı öğretmenin (ustanın) ögrencileri becerileriyle farklılık gösterirler.

Wing-Chun Deyişi

(Köprü) Kollarınız rakibinizin üç eklem noktasını geçmisse onun her noktasına vurabilirsiniz.

Wing-Chun Deyişi

Cam gibi baş, pamuk gibi bel, demir gibi kollar.

Wing-Chun Deyişi

Kendini ve rakibini tanı, böylece daima galip gelirsin.

Sifu Murat Kaplan

Bir Wing-Chun uygulayıcısı ne kadar çok kaba güç ve sertlik kullanıyorsa, sergilenen sanat da o kadar aslından uzaktır.

Sifu

Başkalarının zayıflıklarından bahsetmek yerine, kendi zayıflıklarınız üzerinde çalışın.

Sifu

Sükunetini koru (sakin ol) ve bir savaşçı gibi antrenman yap.

Sifu

Bugün ne (ya da kim) olduğumuz, (bugüne kadar) yapmış olduğumuz her şeyin neticesidir. Ne olacağımız kendi tercihimizdir, çünkü kararı veren (sadece) kendimiziz; başka biri değil. Suçlayacak biri ya da birşey yok.

Sifu Murat Kaplan

Farkındalık hatırlamaktır.

Anonim

Öfke ve nefretiniz yalnızca sizin ne kadar zavallı, ne denli zayıf bir karakter olduğunuzu gösterir ve bu duygularınız kime karşı olursa olsun onların tek nedeni ve suçlusu sadece sizsiniz!

Anonim

Savaş sanatları zayıf karakterleri içinde barındırmazlar! Er ya da geç bir sebep çıkar ve kişi kendini o soylu bünyenin dışında bulur.

Lao Tzu

Acele karar vermeyin. Hayatın küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar, aklın durması halidir. Karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısı ile gelişmeyi durdurur.

Wing Chun Kayıtları

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Evraklar

1- Sağlık Raporu (aile Hekiminden)

2- Kimlik Fotokopisi

3- 4 Adet Fotoğraf (Vesikalık)

4- Veli İzin Belgesi (18 Yaş altı için)-(Bu belge bizde mevcut olup, kayıt anında doldurulup veli tarafından imzalanır.

Şartlar

1- Kişi kayıt evraklarını getirmek zorundadır.

2- Kişi 18 Yaşından küçük ise kayıt işlemlerini velisi ile yapmak zorundadır.

3- Kişi hangi spor branşını seçmiş ise o branşla ilgili malzemeleri kayıt tarihinden itibaren iki hafta içinde  almak zorundadır.

4- Ücretler aylık olarak ve peşin ödenir.

5- Bir defaya mahsus olmak üzere kayıt ücreti alınmaktadır.

6- Dört ayda bir sınav ücreti alınmaktadır.  sınav ücreti aylık ücret ile eşit miktardadır

Wing Chun Resmi Sitesi
Makaleler
Türkiye’de Wing Chun
Türkiye’de Wing Chun
Türkiye de wing chun 1990...
JC CABIERO İSTANBUL SEMİNERİ
JC CABIERO İSTANBUL SEMİNERİ
Dünyanın en iyi escrima ve...
Wing Chun çalışarak stresle başa çıkılabilir mi?
Wing Chun çalışarak stresle ...
Stresin birçok hastalığın başlangıç aşamasını...
Tümünü Göster
.
Engin Tasarım