Wing Chun Resmi Sitesi

Sık Sorulan Sorular

1 – Wing Chun’un savunma programlarıyla diğer sistemlerin savunma programları arasındaki önemli farklar nelerdir?

Wing Chun savunma tekniklerinin öğrenmi kolaydır. Saldırılara karşı, kısa süre içerisinde pratik olarak kullanılabilir. Refleksleri geliştirerek, saldırı hızını mükemmelleştiren yöntemler içerir.

Wing Chun’da direkt hareket akışı prensibi vardır. Bu prensibe göre iki nokta arasındaki en kısa ve hızlı yol direk olanıdır. Bütün savunma ve saldırı rakibe doğru düz bir hareket çizgisi oluşturularak yapılır. Dairesel yumruk ve diyagonal yumruklar, yüksek tekmeler kullanılmaz. Yine en önemli noktalardan biri savunma ve saldırı zamanlamasının aynı anda olmasıdır. Bu düşüncenin arkasında rakibin ilk saldırıda etkisiz hale getirilmesi ve ikinci bir saldırı şansı tanınmaması mantığı bulunmaktadır.Wing Chun savunma yönteminde kuvvete karşı kuvvet prensibi yoktur, asıl olan gücü yönlendirmek, aynı gücü daha fazla enerjiyle tekrar rakibe karşı kullanmaktır.

 2 – Wing Chun çalışarak ne kadar sürede kendimizi koruyacak düzeye gelebiliriz?

Haftada 2 gün bir buçuk veya  iki  saatlik grup eğitimlerine katılan kişi, 6 ile 12 ay arası bir sürede, bir saldırı karşısında kendini korumayı başarabilir. İlk 6 aylık süre reflekslerin gelişimi, özgüven duygusunun artırılması için çok önemlidir.

 3 – Wing Chun yapabilmek için çok kuvvetli olmak, özel yeteneklere sahip olmak ya da genç olmak gerekli midir?

Asla gerekli değildir. 5 ile 75 yaş arasında bayan, erkek her kesimden insan Wing Chun çalışabilir. Sistemin temel yapısı irdelendiğinde fiziksel gücün ön planda olmadığı ve akrobatik hareketler içermediği görülür. Bu özelliğinden dolayı sistemi çalışmak ve adapte olmak kolaydır. Grup eğitimlerinde kaslar için gerekli güç ve esneklik, bedensel ve ruhsal direnç kısa sürede kazandırılır.

 4 – Wing Chun çalışarak kilomu normal seviyelere getirebilir miyim, kondisyonumu artırıp, kaslarımı geliştirebilir miyim?

Wing Chun sadece bir savunma sistemi değildir. Kilonun kontrol altına alınmasını sağlayan, efektif kondisyon kazandıran, özel fitness yöntemleri vardır. Ayrıca form dediğimiz çalışmalar ve güç antrenmanları, kas ve eklem yapısını gerekli güç ve esnekliğe ulaştırır.

 5 – Ciddi bir gerilim karşısında oluşan psikolojik ve fizyolojik problemler Wing Chun çalışarak ortadan kalkar mı?

Evet, zamanla ortadan kalkar. Saldırı durumlarında korku, heyecan, titreme, terleme gibi oluşan sorunlar kişinin kendisini nasıl koruyacağını bilmemesinden ve özgüvensizlikten kaynaklanmaktadır. Kişi kendini korumayı başararak özgüven kazanırsa, bu gibi duygularını kontrol altına alması daha kolay olacaktır.

 6 – Silah, sopa ve bıçak saldırılarına karşı Wing Chun’da savunma yöntemi var mıdır?

Bu tür silahlarla yapılan saldırılara karşı çok etkili ve pratik savunma teknikleri vardır. Bu teknikler kişinin derecesine ve konumuna göre öğretilir. Silah saldırılarında en önemli nokta, çok hızlı alan değiştirme tekniklerini kullanabilmek ve rakibin hayati bölgelerini hedef almaktır. Riske girmeden kazanmak için gerekli olan tecrübe ve birikim, zamanla öğrenciye kazandırılır.

 7 – Mineral ve vitamin desteği Wing Chun eğitimi sırasında gerekli midir?

Evet, gerekebilir. Özellikle kas ve eklem yapısının gelişimi, kondisyon artırımı için yapılan çalışmalar esnasında, kişinin günlük hayatında beslenme yetersizliği varsa enerji sorunu çıkabilir. Gerekli olan vitamin ve mineral desteği kontrollü bir şekilde alınarak bu sorun çözülebilir.

 8 – Wing Chun çalışarak stresle başa çıkılabilir mi?

Stresin birçok hastalığın başlangıç aşamasını oluşturduğu bilim adamları tarafından da tespit edilmiştir. Stres korkunç boyutlara ulaşmadan önce engellenmeli ve ona karşı etkili bir savunma mekanizması geliştirilmelidir. Wing Chun düşüncesinin 300 yıl önce strese karşı geliştirdiği bu savunma modeli, bütün dünyada işadamları, bilim adamları gibi, günlük hayatı stresle iç içe olan birçok kesim tarafından uygulanmakta ve başarılı olmaktadır.

Wing Chun’un bedenin ruhsal yönden dengesini sağlayan özel eğitim programları, form çalışmaları ve birebir kurulan konsantrasyon çalışmaları sayesinde stres etkisiz hale getirilmekte, bireyler özel hayatlarında ve iş hayatlarında daha başarılı olabilmektedirler. Wing Chun’un anti-stres programları, kişiye olaylar karşısında daha soğukkanlı olma, kendine güvenme ve kararlı olma öğretisi sunar. Bu öğreti, bedensel ve ruhsal anlamda devamlı gelişmeyi hedefleyerek, kişinin içsel enerjisinin ortaya çıkmasını sağlar. İçsel enerjiyi hisseden hisseden kişi yaşamın getirdiği zorluklara karşı daha hazır ve güvendedir.

 9 – Wing Chun’un felsefi bir anlayışı var mıdır?

Wing Chun çok mistik unsurlarla süslenmiş, gerçekçi olmayan, bireysel yaşamdan kopuk bir felsefe anlayışını kabul etmez. Wing Chun’un, kökleri Tao, Budizm ve Konfiçyusizm’e dayanan prensipleri hayatın her alanında rahatlıkla kullanılmaktadır.

Bunlardan en önemlisi Yin-Yang prensibidir. Yin-Yang savunma sanatının teorisi ve pratiğine dayalı bir birimdir. Yaşamsal anlamda da bize karşı zıt bir kutupla uyum içinde, birlikte hareket etmeyi öğütler. Yani toplumsal dayanışma ve birliktelik, bu prensibin esas çerçevesini oluşturur. Wing Chun anlayışında karakter ve kişilik, bireylerin özgürlüğü, çok büyük değer taşımaktadır. Wing Chun’un temel yapısını oluşturan rahibe Ng Mui, karakterli ve kişilikli insanları bir çatı altında toplayarak onlara Wing Chun’u öğretmiş ve bu sayede onlara özgürlüklerini kazandırmıştır.Yine en önemli Wing Chun öğretilerinden biri, yaşamın bir amaç üzerine oturtulması gerektiği, amaçsız yaşamanın insanı belirsizliğe götüreceği fikridir. Bu doğrultuda hareket eden kişi sorunlara karşı daha mücadeleci, sonuca varıcı kimliğe kavuşur. Bir başka deyişle, Wing Chun bireye bedensel ve ruhsal anlamda kendini tanımayı öğretir. Kendini tanıyan kişinin mutluluğu yakalaması, sorunlara karşı başarılı olması daha kolaydır.

 10 – Wing Chun’da birden fazla kişiye karşı savunma programları var mıdır?

Wing Chun’un kişisel savunma düşüncesi içinde birden fazla kişiye karşı savunma, kişinin derecesi ve konumuna göre öğretilmektedir. Kişinin herhangi bir saldırı karşısında etkili ve başarılı bir savunma yapabilmesi için, kendisini sadece fiziksel olarak hazırlaması yeterli değildir. Ruhsal durumunun dengelenmesi, önsezi ve hislerinin eğitilmesi, özgüven duygusunun da geliştirilmesi gereklidir.

Wing Chun Resmi Sitesi
Türkiye’de Wing Chun

Türkiye’de Wing Chun

Türkiye de wing chun 1990 lı yıllardan sonra öğretilmeye ve...
JC CABIERO İSTANBUL SEMİNERİ

JC CABIERO İSTANBUL SEMİNERİ

Dünyanın en iyi escrima ve bıçak ustası Jc Cabiero 8...
Wing Chun çalışarak stresle başa çıkılabilir mi?

Wing Chun çalışarak stresle ...

Stresin birçok hastalığın başlangıç aşamasını oluşturduğu bilim adamları tarafından da...
Duyurular
Anonim

Manalı bir sessizlik, daima manasız sözlerden daha iyidir.

Sifu Murat Kaplan

Biri hakkında konuşurken, o kişinin hemen arkanızdan duruyor ve kendisi hakkında sizin söylediklerinizi dinliyor olduğunu düşünün; ve ona göre konuşun. Sözlerinizin değiştiğini göreceksiniz.

Savaş Sanatları Deyişi

Sanat onu uygulayan kişi kadar iyidir.

Savaş Sanatları Deyişi

Bir savaş sanatında ustalığa erişen kişinin bu ustalığı, onun tüm hareketlerine yansır.

Wing-Chun Deyişi

Eğitime ilk başlayan değil, sabır, sadakat, beceri ve süreklilik ile başarıyı elde eden kişi sıralamada önce gelir.

Wing-Chun Deyişi

Tan-Sao, Bong-Sao, Fok-Sao, Wu-Sao, ve Huen-Sao; pratikle ve çalışmayla mükemmelleşirler.

Wing-Chun Deyişi

İçte Chi`yi geliştirmek için dışarıdan tendonları kemikleri ve kasları geliştirmek gerekir.

Savaş Sanatları Deyişi

Savaş sanatları şiddet ve başkalarını düzeltmek için değil; barış (huzur) ve kendi zihin ve ruhuna çeki düzen vermek içindir.

Bruce Lee

Keşke savaş sanatları ustaları – ve uygulayıcıları – farklı dekoratif dallar, çiçekler ve yapraklarıyla ilgilenmekten çok o sanatların kökleriyle ilgilenseler.

Wing-Chun Deyişi

Vurmak için fazla hevesli olma. Vurmaya da korkma. Kim darbe almaktan korkarsa sonunda darbe alacaktır unutma.

Wing-Chun Deyişi

Güç eklemlerden, kuvvet ise topuklardan/yürüyüş becerisinden doğar.

Wing-Chun Deyişi

Aynı öğretmenin (ustanın) ögrencileri becerileriyle farklılık gösterirler.

Wing-Chun Deyişi

(Köprü) Kollarınız rakibinizin üç eklem noktasını geçmisse onun her noktasına vurabilirsiniz.

Wing-Chun Deyişi

Cam gibi baş, pamuk gibi bel, demir gibi kollar.

Wing-Chun Deyişi

Kendini ve rakibini tanı, böylece daima galip gelirsin.

Sifu Murat Kaplan

Bir Wing-Chun uygulayıcısı ne kadar çok kaba güç ve sertlik kullanıyorsa, sergilenen sanat da o kadar aslından uzaktır.

Sifu

Başkalarının zayıflıklarından bahsetmek yerine, kendi zayıflıklarınız üzerinde çalışın.

Sifu

Sükunetini koru (sakin ol) ve bir savaşçı gibi antrenman yap.

Sifu

Bugün ne (ya da kim) olduğumuz, (bugüne kadar) yapmış olduğumuz her şeyin neticesidir. Ne olacağımız kendi tercihimizdir, çünkü kararı veren (sadece) kendimiziz; başka biri değil. Suçlayacak biri ya da birşey yok.

Sifu Murat Kaplan

Farkındalık hatırlamaktır.

Anonim

Öfke ve nefretiniz yalnızca sizin ne kadar zavallı, ne denli zayıf bir karakter olduğunuzu gösterir ve bu duygularınız kime karşı olursa olsun onların tek nedeni ve suçlusu sadece sizsiniz!

Anonim

Savaş sanatları zayıf karakterleri içinde barındırmazlar! Er ya da geç bir sebep çıkar ve kişi kendini o soylu bünyenin dışında bulur.

Lao Tzu

Acele karar vermeyin. Hayatın küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar, aklın durması halidir. Karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısı ile gelişmeyi durdurur.

Wing Chun Kayıtları

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Evraklar

1- Sağlık Raporu (aile Hekiminden)

2- Kimlik Fotokopisi

3- 4 Adet Fotoğraf (Vesikalık)

4- Veli İzin Belgesi (18 Yaş altı için)-(Bu belge bizde mevcut olup, kayıt anında doldurulup veli tarafından imzalanır.

Şartlar

1- Kişi kayıt evraklarını getirmek zorundadır.

2- Kişi 18 Yaşından küçük ise kayıt işlemlerini velisi ile yapmak zorundadır.

3- Kişi hangi spor branşını seçmiş ise o branşla ilgili malzemeleri kayıt tarihinden itibaren iki hafta içinde  almak zorundadır.

4- Ücretler aylık olarak ve peşin ödenir.

5- Bir defaya mahsus olmak üzere kayıt ücreti alınmaktadır.

6- Dört ayda bir sınav ücreti alınmaktadır.  sınav ücreti aylık ücret ile eşit miktardadır

Wing Chun Resmi Sitesi
Makaleler
Türkiye’de Wing Chun
Türkiye’de Wing Chun
Türkiye de wing chun 1990...
JC CABIERO İSTANBUL SEMİNERİ
JC CABIERO İSTANBUL SEMİNERİ
Dünyanın en iyi escrima ve...
Wing Chun çalışarak stresle başa çıkılabilir mi?
Wing Chun çalışarak stresle ...
Stresin birçok hastalığın başlangıç aşamasını...
Tümünü Göster
.
Engin Tasarım