Wing Chun Türkiye

Sık Sorulan Sorular

1 – Wing Chun’un savunma programlarıyla diğer sistemlerin savunma programları arasındaki önemli farklar nelerdir?

Wing Chun savunma tekniklerinin öğrenmi kolaydır. Saldırılara karşı, kısa süre içerisinde pratik olarak kullanılabilir. Refleksleri geliştirerek, saldırı hızını mükemmelleştiren yöntemler içerir.

Wing Chun’da direkt hareket akışı prensibi vardır. Bu prensibe göre iki nokta arasındaki en kısa ve hızlı yol direk olanıdır. Bütün savunma ve saldırı rakibe doğru düz bir hareket çizgisi oluşturularak yapılır. Dairesel yumruk ve diyagonal yumruklar, yüksek tekmeler kullanılmaz. Yine en önemli noktalardan biri savunma ve saldırı zamanlamasının aynı anda olmasıdır. Bu düşüncenin arkasında rakibin ilk saldırıda etkisiz hale getirilmesi ve ikinci bir saldırı şansı tanınmaması mantığı bulunmaktadır.Wing Chun savunma yönteminde kuvvete karşı kuvvet prensibi yoktur, asıl olan gücü yönlendirmek, aynı gücü daha fazla enerjiyle tekrar rakibe karşı kullanmaktır.

 2 – Wing Chun çalışarak ne kadar sürede kendimizi koruyacak düzeye gelebiliriz?

Haftada 2 gün bir buçuk veya  iki  saatlik grup eğitimlerine katılan kişi, 6 ile 12 ay arası bir sürede, bir saldırı karşısında kendini korumayı başarabilir. İlk 6 aylık süre reflekslerin gelişimi, özgüven duygusunun artırılması için çok önemlidir.

 3 – Wing Chun yapabilmek için çok kuvvetli olmak, özel yeteneklere sahip olmak ya da genç olmak gerekli midir?

Asla gerekli değildir. 5 ile 75 yaş arasında bayan, erkek her kesimden insan Wing Chun çalışabilir. Sistemin temel yapısı irdelendiğinde fiziksel gücün ön planda olmadığı ve akrobatik hareketler içermediği görülür. Bu özelliğinden dolayı sistemi çalışmak ve adapte olmak kolaydır. Grup eğitimlerinde kaslar için gerekli güç ve esneklik, bedensel ve ruhsal direnç kısa sürede kazandırılır.

 4 – Wing Chun çalışarak kilomu normal seviyelere getirebilir miyim, kondisyonumu artırıp, kaslarımı geliştirebilir miyim?

Wing Chun sadece bir savunma sistemi değildir. Kilonun kontrol altına alınmasını sağlayan, efektif kondisyon kazandıran, özel fitness yöntemleri vardır. Ayrıca form dediğimiz çalışmalar ve güç antrenmanları, kas ve eklem yapısını gerekli güç ve esnekliğe ulaştırır.

 5 – Ciddi bir gerilim karşısında oluşan psikolojik ve fizyolojik problemler Wing Chun çalışarak ortadan kalkar mı?

Evet, zamanla ortadan kalkar. Saldırı durumlarında korku, heyecan, titreme, terleme gibi oluşan sorunlar kişinin kendisini nasıl koruyacağını bilmemesinden ve özgüvensizlikten kaynaklanmaktadır. Kişi kendini korumayı başararak özgüven kazanırsa, bu gibi duygularını kontrol altına alması daha kolay olacaktır.

 6 – Silah, sopa ve bıçak saldırılarına karşı Wing Chun’da savunma yöntemi var mıdır?

Bu tür silahlarla yapılan saldırılara karşı çok etkili ve pratik savunma teknikleri vardır. Bu teknikler kişinin derecesine ve konumuna göre öğretilir. Silah saldırılarında en önemli nokta, çok hızlı alan değiştirme tekniklerini kullanabilmek ve rakibin hayati bölgelerini hedef almaktır. Riske girmeden kazanmak için gerekli olan tecrübe ve birikim, zamanla öğrenciye kazandırılır.

 7 – Mineral ve vitamin desteği Wing Chun eğitimi sırasında gerekli midir?

Evet, gerekebilir. Özellikle kas ve eklem yapısının gelişimi, kondisyon artırımı için yapılan çalışmalar esnasında, kişinin günlük hayatında beslenme yetersizliği varsa enerji sorunu çıkabilir. Gerekli olan vitamin ve mineral desteği kontrollü bir şekilde alınarak bu sorun çözülebilir.

 8 – Wing Chun çalışarak stresle başa çıkılabilir mi?

Stresin birçok hastalığın başlangıç aşamasını oluşturduğu bilim adamları tarafından da tespit edilmiştir. Stres korkunç boyutlara ulaşmadan önce engellenmeli ve ona karşı etkili bir savunma mekanizması geliştirilmelidir. Wing Chun düşüncesinin 300 yıl önce strese karşı geliştirdiği bu savunma modeli, bütün dünyada işadamları, bilim adamları gibi, günlük hayatı stresle iç içe olan birçok kesim tarafından uygulanmakta ve başarılı olmaktadır.

Wing Chun’un bedenin ruhsal yönden dengesini sağlayan özel eğitim programları, form çalışmaları ve birebir kurulan konsantrasyon çalışmaları sayesinde stres etkisiz hale getirilmekte, bireyler özel hayatlarında ve iş hayatlarında daha başarılı olabilmektedirler. Wing Chun’un anti-stres programları, kişiye olaylar karşısında daha soğukkanlı olma, kendine güvenme ve kararlı olma öğretisi sunar. Bu öğreti, bedensel ve ruhsal anlamda devamlı gelişmeyi hedefleyerek, kişinin içsel enerjisinin ortaya çıkmasını sağlar. İçsel enerjiyi hisseden hisseden kişi yaşamın getirdiği zorluklara karşı daha hazır ve güvendedir.

 9 – Wing Chun’un felsefi bir anlayışı var mıdır?

Wing Chun çok mistik unsurlarla süslenmiş, gerçekçi olmayan, bireysel yaşamdan kopuk bir felsefe anlayışını kabul etmez. Wing Chun’un, kökleri Tao, Budizm ve Konfiçyusizm’e dayanan prensipleri hayatın her alanında rahatlıkla kullanılmaktadır.

Bunlardan en önemlisi Yin-Yang prensibidir. Yin-Yang savunma sanatının teorisi ve pratiğine dayalı bir birimdir. Yaşamsal anlamda da bize karşı zıt bir kutupla uyum içinde, birlikte hareket etmeyi öğütler. Yani toplumsal dayanışma ve birliktelik, bu prensibin esas çerçevesini oluşturur. Wing Chun anlayışında karakter ve kişilik, bireylerin özgürlüğü, çok büyük değer taşımaktadır. Wing Chun’un temel yapısını oluşturan rahibe Ng Mui, karakterli ve kişilikli insanları bir çatı altında toplayarak onlara Wing Chun’u öğretmiş ve bu sayede onlara özgürlüklerini kazandırmıştır.Yine en önemli Wing Chun öğretilerinden biri, yaşamın bir amaç üzerine oturtulması gerektiği, amaçsız yaşamanın insanı belirsizliğe götüreceği fikridir. Bu doğrultuda hareket eden kişi sorunlara karşı daha mücadeleci, sonuca varıcı kimliğe kavuşur. Bir başka deyişle, Wing Chun bireye bedensel ve ruhsal anlamda kendini tanımayı öğretir. Kendini tanıyan kişinin mutluluğu yakalaması, sorunlara karşı başarılı olması daha kolaydır.

 10 – Wing Chun’da birden fazla kişiye karşı savunma programları var mıdır?

Wing Chun’un kişisel savunma düşüncesi içinde birden fazla kişiye karşı savunma, kişinin derecesi ve konumuna göre öğretilmektedir. Kişinin herhangi bir saldırı karşısında etkili ve başarılı bir savunma yapabilmesi için, kendisini sadece fiziksel olarak hazırlaması yeterli değildir. Ruhsal durumunun dengelenmesi, önsezi ve hislerinin eğitilmesi, özgüven duygusunun da geliştirilmesi gereklidir.