Wing Chun Türkiye

Wing Chun Nedir?

 

Wing Chun zihinsel ve duygusal otokontrol yeteneğini geliştiren, mükemmel bir hız ve güç kazandıran Güney Çin kökenli bir dövüş sanatıdır. Büyük Usta Ip Man (1893-1972) tarafından aktif olarak tanıtılan ve Ip Man ‘ın 1949 yılında Hong Kong’a gelişinden sonra yayılan Wing Chun, ilk olarak Hong Kong, Macau ve Taiwan’da gelişmiştir. Günümüzde dünyanın önemli ülkelerinde yüzbinlerce insan tarafından çalışılmaktadır. Ip Man’ın Wing Chun yolculuğu Usta Chan Wa Shun’la başlamıştır. Ip Man, Usta Chan Wa Shun ‘un doğrudan ders verdiği resmi öğrencisidir. Usta Chan Wa Shun tüm hayatı boyunca 16 kişiye Wing Chun eğitimi vermiştir.

Ip Man Çin’li öğrencilerden başkasına Wing Chun öğretmemiştir. Ama onun öğrencileri Wing Chun Kung Fu bilgilerini dünyanın geri kalanına paylaşmışlardır. En ünlü öğrencisi ünlü bir dövüş ustası ve film yıldızı olan Wing Chun’u kendi Jeet Kune Do dövüş sisteminde şekillendiren Bruce Lee’dir.

Kişinin kendisini saldırılara karşı etkili bir şekilde koruması çok önemlidir. Ama daha önemli olan şey insanın iradesini ve duygularını kontrol altında tutabilmesidir. Wing Chun prensipleri kişiye sadece iyi bir dövüşçü olmayı değil, egodan uzak , sabırlı ve iyi bir insan olmayıda öğretir

Wing Chun güçlü rakibe karşı hisleri ve açıları kullanarak agresif saldırı yapmayı sağlayan savaş sanatıdır. Wing Chun, Çince’de “Sonsuz Bahar” ve “Bahar Şarkısı” anlamlarına gelmektedir.

Wing Chun bir mücadele sporu değildir. Müsabakası olmadığı için faul ve puan kavramları sistemin içinde yoktur. Bu nedenle de spor denilemez.

Wing Chun Prensipleri

 

Dövüş Prensipleri

1) Yol Açıksa İlerle
Bir dövüşçü her zaman rakibine direkt bir şekilde ileriye doğru hareket etme güdüsüne sahip olmalıdır. Bu ilerleme kolların (itme hareketiyle) ve bacakların (tekmelerle) vücuda uyuımlu bir şekilde eşlik etmesiyle gerçekleşir.Bir Cifci Wing Chun sistemi dövüşçüsü, bir mıknatısın bir metali çekmesinde olduğu gibi gücünü rakibine direkt ve dikey bir eksende uygulamalıdır (forward-flowing energy:ileriye akıcı enerji). Eğer Cifci Wing Chun sisteminde dövüşçüsünün yolunu bloke eden bir engel yoksa, hemen rakibine doğru el veya ayaklarıyla atağa geçmelidir. Dövüşçü en kısa mesafeden atağa geçmelidir.İlk el veya ayak hareketini geri çekmeden, aynı hareketi devam ettirmelidir. Cifci Wing Chun dövüş sistemi yüzeysel olarak agresif bir kendini savunma sanatı olarak tanımlanabilir.Bu tanıma rağmen Cifci Wing Chun dövüşçüleri öfkelendiklerinde duygusal olarak agresif değildirler. Bu tür agresiflikler karşı ataklarımıza engel olabilmektedirler.

Ad: Wing Chun-3.jpg
Gösterim: 358
Boyut: 9.3 KB

2) Rakibine Yapışık Kal
Kollarımız rakibimizin kollarıyla temas eder etmez rakibimizin güç merkezine dikey olarak basınç uygulamaya başlar ve kollarımızı geri çekmeyiz.İki kolumuzda temas eder ve basınç uygulama bu şekide devam ettirilir. Alışılmış Savunma Sanatlarında ise (örneğin sağ kol kullanılarak yumruk atılır,eğer bu atak bloke edilirse sağ kol geri çekilir ve ikinci bir yumruk veya tekme hazırlanır. Wing Chun bu yaklaşıma karşıdır. Eğer bu kural çiğnenirse deneyimli bir Wing Chun dövüşçüsü ile karşı karşıya gelen dövüşçü kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur.

3) Rakibin Güçlü İse Karşı Koyma
Bu ayırım rakibin dört önemli refleksimsi veya deformatik reaksiyonların dan anlaşılabilmektedir.Bu refleksler doğal reflekslerden farklı olmakla beraber, her sağlıklı insanın sahip olmadığı ancak deneyimli bir eğitmenle yapılacak antrenmanlarla elde edilebilir.Bir süre sonra rakibimiz uyguladığımız en az basınçla uğraşacaktır.(burada asıl önemli olan karşı atağın büyüklüğü veya şiddetidir) Uyguladığımız minimum basınç rakibimizin kendi kendine zarar vermesine neden olmatadır. Bizim ataklarımızrakibimizin ataklarına bağlıdır. Bruce Lee’nin de dediği gibi; “Benim tekniğim rakibimin tekniğidir.”

 
Ad: Wing Chun-4.jpg
Gösterim: 224
Boyut: 6.5 KB

4) Rakip Geri Çekilirse, Takip Et
Dövüşçünün aralıksız olarak uyguladığı basınç otomatik olarak rakibin açık verdiği her boşluğu yakalamasını sağlayacaktır.Bu açıklamadan da anlaşıldığı gibi rakibe uyguladığımız basıncın “sürekliliği” önemlidir.

Güç Prensipleri

1. Kendi Gücünden Arın:
Dinamik olarak hareket edebilmek ve rakibin saldırısına karşılık verebilmemiz için vüdumuzun ve kaslarımızın rahat bir durumda olması gerekmektedir. Kaslarımız ve bedenimiz gergin olduğunda, kendi kuvvetimiz bizim için adeta el freni çekilmiş konumdaki bir araba gibi davranır.

2. Rakibin Gücünden Arın:
Bu güç prensibi 3. Dövüş prensibine benzerdir. Rakibinizin sizden daha güçlü olduğu durumda, vereceğimiz tepki rakibin gücüne karşı güç kullanmak değil, öğretilmiş refleksllerimizi kullanarak saldırganın gücünün dışarısına doğru yön değiştirip aynı zamanda farklı bir açı oluştururak saldırmaktır.

3. Rakibin gücünü kendisine karşı kullan:
Burada amaç rakibin size karşı kullandığı güçten yararlanmaktır. Rakibinizin sizi kendisine çekiyorsa, sizi çekmesinden kaynaklanan bu enerjiyi kendi saldırınızın bir parçası olarak kullanabilirsiniz. Yada rakibiniz vücudunuzun sol tarafını iterse, adeta bir döner kapı şeklinde hareket edip itmeden gelen bu gücü kullanarak sağ kolunuzla eş zamanlı karşı bir saldırı yapabilirsiniz.

4. Rakibin gücüne kendi gücünü ekle:
Yukarıda belirtilen rakibin gücünü kendisine karşı kullanmaya ilave olarak, kendi gücünüzü de ilave ederek karşı tarafa maksimum etkiyi sağlarsınız.

Ad: Wing Chun-6.jpg
Gösterim: 288
Boyut: 7.2 KB

Kendini Korumanın Yararları

Kişinin kendini korumasının en iyi yolu birçok atağa en az enerji ile cevap vermesidir. Bu uygulamanın bilimsel açıklaması da vardır. Bir hareketi mükemmelleştirmek geniş kapsamlı bir koruma sağlamaktadır. Bu durum dövüşçünün yüzlerce hareketi öğrenip zor bir durumda hiçbirini kullanamamasından daha etkilidir.

 • Wing Chun öğrenmek şu konuda kişiyi yetkinleştirir.
 • Potansiyel tehlike barındıran geçici durumlardan sakınmayı öğrenme
 • Uygulanan şiddetten kaçınma yollarını öğrenme
 • Stresli olduğunuzda kendinizi nasıl yöneteceğinizi öğrenme
 • Saldırgan atağını önlemek için hızlı etkili ve gerçekçi teknikleri öğrenme

Wing Chun Dövüş Sanatının Gelişimi

Wing Chun dövüş sanatı, tam anlamıyla usta-çırak ilişkisiyle oluşturulan bir zincir şeklinde kendine yayılma alanı bulmuştur. Önceleri bu sanatı bilen bir kişi bildiklerini, sadece bir kişiye öğretirdi. Bu kişilerin dövüşteki başarıları fark edilince öğrenmek isteyenlerin de sayısı artmaya başladı. Küçük gruplar şeklinde verilmeye başlanan eğitim, Wing Chun sanatını dünyaya tanıtan Yip Man’in açtığı okulla daha çok kişiye verilmeye başlandı.

Yip Man, Bruce Lee’nin de hocası olarak bilinen Wing Chun dövüş sanatının en önemli temsilcisidir. Kendisi Bara Bozan Wah olarak bilinen Wing Chun ustasından ders almış, tekniğini Leung Bik adlı ustasıyla geliştirmiştir. Yip Man’ı eğiten bu iki kişi de Wing Chun sanatını en iyi bilenlerdendi. Böyle bir şansı yeteneğiyle birleştiren Yip Man, bu sanatın en iyisi olmayı başardı.

Yip Man’ın tek hamlede yendiği insanlar, bir tekmeyle kırdığı ağaç kütükleri, dört kişinin tüm gücüyle çekmesine rağmen yerinden kıpırdatılamaması gibi birçok hikâyesi mevcuttur. Tüm bu anlatılanların özü Yip Man’ın, Wing Chun sanatıyla birlikte kendi vücudu üzerinde mükemmel bir kontrol sistemi oluşturmasıdır.

Wing Chun’un Faydaları

Fiziksel Faydaları:
1. Kişinin reflekslerini, koordinasyon ve nefes almasını geliştirir. Böylece performansınız bütün fiziksel aktivitelerde artmış olur,
2. Kişinin gücünü arttırır, enerji seviyesini gereksiz yere harcamadan korunmasını sağlar, bu sebeple kişi kendini gün boyu iyi hisseder,
3. Esnekliği arttırır ve bütün fitness tekniklerinden daha iyi bir şekilde kilo kontrolu sağlar.

Zihinsel Faydaları:
1. Stresi azaltır,
2. İnsana kendini ve sevdiklerini koruyabilmenin verdiği huzuru hissettirir,
3. Kişinin kendine güvenini, saygısını arttırır ve kendini disipline etmesini sağlar.

Ad: Wing Chun-7.gif
Gösterim: 771
Boyut: 445.3 KB

Wing Chun Kung-Fu ile Klasik Kung-Fu Farkı

 • Klasik Kung-Fu karmaşık ve kalıplaşmış tekniklerden oluşur. Wing Chun ise daha basit ama etkili tekniklerden oluşur.
 • Klasik Kung-Fu teknikleri ile adeta bir görsel şölen meydana getirilirken, gerçek bir dövüşte beklenen etki görülmez. Ancak Wing Chun Kung-Fu tamamıyla gerçek dövüşte başarılı olmak üzere tasarlanmıştır.
 • Klasik Kung-Fu için kondisyon, beden gücü, cüsse çok önemlidir. Wing Chun’da ise akılcı ve seri el-ayak hareketleriyle beden gücünün önemini ortadan kalkar.
 • Klasik Kung-Fu’da ağır hareketlerle rakibin saldırısı beklenir ve rakip yaklaştırılmamaya çalışılır. Wing Chun ise tam aksi bir sisteme sahiptir. Rakiple yakın temas korunur ve hızlı hamlelerle saldırı yapılır.

Wing Chun Yapan Ünlüler

 • Bruce Lee: Yip Man’ın öğrencilerinden biri olan Bruce Lee ünlü dövüş filmlerinde Wing Chun tekniğini kullanmıştır.
 • Cameron Diaz: Ünlü oyuncu rol aldığı bir filmde uygulamak üzere bir süre yoğun bir şekilde Wing Chun eğitimi almıştır.
 • Robert Downey Jr.: Iron Man olarak tanıdığımız Downey, uzun zamandır Wing Chun eğitimi almaktadır.
 • Nicolas Cage: Nicolas Cage, Wing Chun dövüş sanatını kendisi için bir yaşam felsefe olarak benimsemiştir.