Wing Chun Türkiye

Wing Chun Derslerinden Bir Bölüm

1. Formlar

“Formlar ” kişisel savunma amaçlı temel ve tabii hareket düzenlerinden oluşurlar,

ve geleneksel olarak meditasyon, gevşeme ve genel sağlık açısından faydalı

oldukları kabul edilir..

2. Chi Sao (yapışan eller)

Wing Chun dokunma duyusuyla harekete geçen dokunsal reflekslerin geliştirilmesini

amaçlayan benzersiz ve tek idman sistemi olan Chi Sao’ya sahiptir. Chi Sao

savunma refleksleri rakibin hücumuyla ani ve mekanik olarak harekete geçer..

Her duruma ve hücum şekline karşılık verecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Chi Sao

refleksleri görsel tepkilere göre çok daha çabuktur ayrıca görüş olmaksızın

savunma yapabilmeyi sağlar. Chi Sao bir dizi bağımsız hareketi gerekli durumlarda

ahenkli kombinasyonlar halinde birleştiren yapıştırıcıdır. Chi Sao olmaksızın

Wing Chun bağımsız tekdüze teknikler ve hareketsiz kurgulu bir sistem olur..

Chi Sao’yu Wing Chun’nin ruhu yapan şey budur!

3. Lat Sao (kavga eğitimi)

Wing Chun ‘nin amaçlarından biri de kavga yeteneğinin geliştirilmesidir. Lat Sao’da

(ki ”serbest stil dövüş” demektir) Wing Chun-ögrencisi korkusuzca birebir kavga

etmeyi ögrenir. Çalışmalarının sonucunu ve kendi seviyesini arkadaşını incitme

korkusu yaşamadan görür.Lat Sao’nun en önemli özelliği budur.

“Wing Chun sadece akılcı bir savaş sanatı değildir.Aynı zamanda akılcı bir

öğrenim yoludur.”

 

Kavganın 5 safhası

Gerçek bir kişisel savunma durumunda iyi niyet ve doğruluk prensipleri (ki kavganın

sonucunu aleyhe belirleyebilir) geçerli degildir! Bu sebeple biz Wing Chun sisteminde bir

kavganın ”beş safhası” üzerinde detayla ve önemle çalışırız.

5 safha:

1.) safha ayakla dövüş

2.) safha elle dövüş

3.) safha diz ve dirseklerle dövüş

4.) safha tutma, engelleme, fırlatma

5.) safha yer dövüşü

Yukarıdaki safhaların herhangi birinde Wing Chun prensipleri kolayca uygulanabilmektedir.

Bu sebeple diğer dallardan bir çok dövüşçü Wing Chun’ye dönmektedir. Wing Chun idmanlarında

yumruklar, tekmeler yumuşak temas çerçevesinde kullanılır. Böylelikle yaralanma riski

minimuma iner. “Wing Chun diğer stillerin durduğu yerde başlar: eşsiz yakın dövüş sanatı!”

“akılcı”