Wing Chun Türkiye

Wing Chun’da Fiziksel ve Ruhsal Denge

Fiziksel Gelişime Etkileri:

Wing Chun programları kişiye çok iyi bir fiziksel denge kazandırır. Kas ve kemik yapısını sağlıklı ve dayanıklı bir hale getirir. Ayrıca kemik özgül ağırlığını ve bağ dokuların esnekliğini artırarak baskı ve gerginliklere karşı güçlendirir. Wing Chun teknikleri düzenli olarak uygulandığında bedenin fiziksel performansının artmasının yanında iç organlarının çalışma fonksiyonlarınıda geliştirir. Kalp ve dolaşım sistemi daha güçlü hale gelir. Enerji seviyesi artar.Böylece orta ve yüksek şiddetteki bir çok hareket en verimli şekilde yapılır. İlk öğrenci  formu (Siu Lim Tao Form) kişiye   temel tekniklerin doğru bir şekilde kullanımını öğretmesinin  yanında , fiziksel özelliklerin gelişimindede oldukça faydalıdır.

Anti – Stres:

Günümüzün en önemli sorunlarından biri strestir. Bu negatif duygunun artması kişiyi psikolojik olarak olumsuz etkilemesinin yanında fiziksel sorunlarada  yol açar. Wing Chun’ da bedenin ruhsal yönden dengesini sağlayan özel eğitim programları sayesinde stres daha kontrol edilebilir bir hale gelebilmektedir. Özellikle dövüş sırasında kişi psikolojik baskı , gerilme ve  stres altında kendini daha rahat ve güçlü hisseder.

Düşünceye veYaşama Yönelik Bakış Açıları: 

‘’ Gerçek dövüş sanatının, doğru prensiplerini ve güçlerini öğrenirken zihinsel ve duygusal otokontrol yeteneğini geliştirmek en önemli öğedir. Bu çoğunlukla dövüş sanatının bazı eğitmenleri tarafından yanlış anlaşılan antrenman öğelerindendir.’’     Büyük Usta Ip Ching

Kişinin kendisini saldırılara karşı etkili bir şekilde koruması çok önemlidir. Ama daha önemli olan şey insanın iradesini ve duygularını kontrol altında tutabilmesidir. Wing Chun prensipleri kişiye sadece iyi bir dövüşçü olmayı değil, egodan uzak , sabırlı ve iyi bir insan olmayıda öğretir.

Wİng Chun’ da mistik unsurlarla süslenmiş gerçek yaşamdan kopuk bir felsefi anlayış yoktur. Düşünceye ve sosyal yaşama yönelik çok farklı bakış açıları vardır. Bu prensipler yaşamım içerisinde efektif olarak kullanılabilir. Wing Chun kişiye bedensel ve ruhsal olarak kendini tanımayı, sınırlarını zorlamayı ve sorunlara karşı mücadele etmeyi öğretir.  Kendini her anlamda tanıyan ve sınırlarını bilen kişinin iç huzura ulaşması daha kolaydır.

Korku ve Öfke Kontrolü:

Çinliler korku ve öfke gibi duyguları  ikiz yıkıcılar olarak adlandırmaktadır. Dövüş anında bu gibi olumsuz duyguların kontrol altında tutulması gerekir. Dövüş başladığında bir çok insan fiziksel ve zihinsel olarak gerilir. Baskı altında bilinç kaybolur  ve kontrolsüz güç kullanılır. Çin’li general Sun-Tzu korku ve öfke gibi duyguların kontrolü altında mücadele edildiğinde ortaya çıkan 5 farklı rahatsızlığı sıralamıştır. Bunlar umursamazlık, korkaklık, kızgınlık, gurur ve düşmanına merhamet etmektir. Sun -Tzu bu tür olumsuz duyguları karakter zayıflığı olarak tanımlamıştır. Korku ve öfke kontrolünü yapamayan kişiler dövüş başladığında fiziksel ve zihinsel olarak gerildiği için her şeyi analiz etmeye başlar. Mücadele fiziksel olmasının yanında karmaşık , duygusal bir hal alır. O kişiyle ilgili tehlike oluşturabilecek her şeyi (fiziksel ölçüsü, yüz ifadesi, konuşma tarzı gibi) düşünmeye ve analiz etmeye başlarız. Zihnimiz otomatik olarak çözüm üretmek için mevcut tehlikeyi değerlendirmeye çalışır. Bu çözümsel süreç zamanın bol olduğu durumlarda yararlıdır ama hayatın hızlı hareketlere bağlı olduğu durumlarda asla işe yaramaz.

Wing Chun en hızlı öğrenilebilen çok kısa sürede sonuca götüren bir dövüş sistemidir. Bunu temel nedeni içgüdülerin kontrol altında tutulabilmesidir.Kavgadan önce durum analizi yapmak içgüdülerin yenilmesine neden olur. Wing Chun’ da  içgüdülerimizi ve  reflekslerimizi etkili kullanabilmemiz için bir çok yöntem öğretilir. Kişi daha kararlı ve sakin olur. Akılcı olmayan kendine hiçbirşey kazandırmayacak kavgalardan uzak durur.